11 začiatočníckych chýb

pri práci s textom

alebo

ako si začiatočník plesol po čele a povedal:

AHÁ, už tomu rozumiem! 

profíkom sa chce stať už 0 ľudí