Ochrana osobných údajov

Informačný systém eshop je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: .......

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky a spracovanie faktúr potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje  uložené v databáze, môžete si službu objednať telefonicky, prípadne uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu GAM MONT s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou  pri vytváraní objednávky služieb, nakladá v zmysle „zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu GAM MONT s.r.o.  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.